VILL DU VETA MER OM EYE10?

On-Page SEO

Vill du ta reda på hur det går för din hemsida? Med Eye10:s On-Page SEO tool får du full insyn i vilka förbättringar du behöver göra på din hemsida.

Ange din URL och det sökord som du vill ranka på. Eye10 går igenom innehållet på din sida och om den är korrekt inriktad på sökordet eller inte.

Rapporten kommer också att innehålla information om din hemsidas SEO-prestanda.
När all information om din hemsidas SEO-vänlighet har sammanfattats kan du ladda ner resultaten i en SEO-rapport. Eye10 kommer smidigt att sammanfatta resultaten i vad som är bra och dåligt, vilket gör det lättare att förstå vad du behöver lägga fokus på.
FÅ KUNSKAP OM RELEVANTA SÖKORD

Varför ska du använda vårt SEO-verktyg?

icon-0
Förstå din hemsidas prestanda
Ta reda på hur SEO-vänlig din hemsida är på ett ögonblick.
icon-1
För både nybörjare och erfarna
På ett enkelt sätt kommer vi att berätta vad du behöver veta för att förbättra din hemsidas SEO.
icon-2
Revidera din SEO-strategi regelbundet för att få högre placeringar i sökmotorerna.
Använd informationen som du får med Eye10:s On-Page SEO tool för att göra rätt insatser i din SEO-strategi
verktygsfunktioner

Vad ingår i Eye10:s On-Page SEO Tool?

Användning av H1, H2 och H3 rubrik-taggar

Rubrik 1 - H1-taggar

SEO-rubriker körs på en skala från H1-H6. En H1-tagg (även känd som rubrik 1) är den viktigaste rubriktaggen på sidan.

Först och främst är det bra att notera att var och en av dina sidor tekniskt sett har två titlar. Metatiteltaggen visas i sökmotorn och H1-taggen visas på själva sidan. Båda måste optimeras med SEO i åtanke, eftersom båda är viktiga för att ditt innehåll ska bli SEO-anpassat.

H1-taggar har fördelen att de inte har några teckenbegränsningar, till skillnad från metatitlar som är begränsade till 60 tecken. Det betyder att du kan använda H1-taggen till din fördel genom att göra den längre och innehålla fler sökord.

När du skapar en H1-tagg på din sida ska du se till att inkludera huvudsökordet. Det är viktigt att H1-taggarna fängslar läsaren och får dem till att vilja läsa vidare.

Eye10:s On-Page SEO tool visar dig vilken H1-rubrik som finns på din hemsida. Granska resultaten för att se om din H1-tagg reflekterar sidans huvudsökord eller om den behöver vara mer sökvänlig.

Rubrik 2 - H2-taggar

H2-taggar stödjer H1-taggar och tenderar att vara den vanligaste rubriktaggen i vilket innehåll som helst.

Genom att använda H2-taggar i ditt innehåll underlättar du både SEO och läsbarheten.

H2-taggar är ett av de bästa sätten att bryta upp ditt innehåll och lyfta fram poängen.

Precis som med H1-taggar kan du också placera sökord i resten av dina rubriker, inklusive H2-taggar. Till exempel är det vanligt att långa SEO-sökord, som t.ex. frågor, placeras i H2-taggar, med brödtexten under dem. 

Kom ihåg att när du använder en rubriktagg ska nästa tagg som följer efter alltid vara en storlek större eller mindre än den föregående taggen. Det är ovanligt att använda en H1-tagg mer än en gång i ett innehåll. Om man använder en H2-tagg kan man alltså antingen använda ytterligare en H2-tagg under den eller en H3-tagg.

Om du utvidgar punkten till en H3-tagg kan du använda en H4-tagg om du vill utveckla fler punkter. Men då måste du lägga till en H3-tagg under denna H4-tagg för att lägga till ytterligare en H2-tagg under den så att rubriktaggarna behåller den rekommenderade hierarkin.

Eye10:s verktyg On-Page SEO visar vilket innehåll du har i alla H2-taggar på din sida.

Observera att vissa H2-taggar kan tas upp som inte borde vara H2-taggar, d.v.s, ytterligare funktioner på sidan som inte har någon relevans för ditt innehåll. Nästa steg är alltså att se till att endast de avsnitt som du vill rangordna är formaterade som H2-taggar.

Rubrik 3 - H3-taggar

H3-taggar följer under H2-taggar. Skälet till att använda en H3-tagg är att du vill utveckla de punkter som tas upp i din H2-tagg.

Om du har en sida med recept skulle du t.ex. kunna formatera ditt innehåll enligt följande:

Rubrik 1 (H1): Hur du bakar en kaka

Rubrik 2 (H2): Vanliga ingredienser i en kaka

Rubrik 3 (H3): Mjöl

Rubrik 3 (H3): Ägg

Du kan använda flera H3-rubriker för att täcka alla ingredienser som behövs innan du använder en H2-tagg för att berätta för dina läsare om vanliga tillbehör som du behöver när du ska baka en kaka.

Även om din hemsida inte är en blogg är H3-taggar fortfarande otroligt användbara för att utveckla de punkter som tas upp i H2-taggar. Om du använder en H3-tagg ska den vara relevant för den punkt som tas upp i H2-taggen. Annars kan du använda en ny H2-tagg för att introducera nästa punkt.

Eye10:s verktyg On-Page SEO visar dig alla H3-taggar som finns på din sida. Se till att alla dessa passar in i sammanhanget för ditt innehåll. Om inte, justera din formatering eller själva taggarna för att se till att de på något sätt är relaterade till huvudsökordet på din sida.

Håll utkik efter ord eller fraser som av misstag klassificeras som H3-taggar som inte är rubriker.

Hemsidans prestanda

Om du inte är bekant med SEO kan det ibland vara mycket förvirrande att titta på en SEO-revisionsrapport. Så är inte fallet med Eye10!

Innan vi går in på detaljerna om din hemsida visar vi först en procentuell poäng från 0 till 100. Ju högre poäng, desto bättre presterar din hemsida när det kommer till SEO.

Vi ger dig också en sammanfattning av hur många aspekter som ser bra ut och hur många aspekter som behöver förbättras. Du kanske också vill notera dina SEO-poäng och följa hur den förändras med tiden, när du genomför de ändringar som Eye10 föreslår för din hemsida.

Finns sökord i webbadressen?

Det är viktigt att ha med det primära sökordet i din hemsidas URL.

Dock är det också möjligt att inkludera sidans huvudsökord i URL-adressen på varje sida, eftersom URL-adressen kan anpassas innan sidan publiceras.

Röriga, långa URL-adresser som inte innehåller några sökord hjälper inte din SEO. Så även om det inte är möjligt att ändra ditt huvuddomännamn kan du se till att alla andra sidor på din hemsida har en SEO-vänlig URL-adress.

Om du ändrar URL-strukturen ska du vara medveten om att det kan leda till trasiga länkar på din hemsida om inte länken uppdateras med din nya URL. På samma sätt kan din off page SEO hindras på exempelvis länkar i sociala medier, om din URL har ändrats från den tidpunkt då länken först publicerades eller integrerades.

Är det omöjligt att ändra några URL-adresser ska du från och med nu försöka skapa mer SEO-vänliga URL-adresser. Att ha en logisk webbplatskarta kan också hjälpa saken.

Keyword gap

Eye10 kontrollerar om det finns några uppenbara sökord som du borde använda och som ditt innehåll för närvarande inte innehåller. Uppgifterna kommer från genomsökbara hemsidor som konkurrerar om samma primära sökord som din hemsida, och genom att implementera de sökorden som presenteras i "Keyword gap" kan du få mer kunskap om vilket innehåll du borde tillföra.

Eye10:s "Keyword gap" visar också sökvolymen för alla föreslagna sökord.

Nyckelord i titeln

Allt innehåll som publiceras på nätet bör innehålla ett sökord i titeln. Sökordet ska vara ditt mest centrala sökord.

Ur SEO-synpunkt hjälper det att ha sökordet i sidans eller innehållets titel. Det berättar vad innehållet handlar om och sökordet bör sedan upprepas i hela innehållet. Titeltaggar har stor betydelse för sidans hierarki, så se alltid till att de är skrivna med ett tydligt syfte som tar hänsyn till SEO.

Om Eye10 upptäcker problem med sökord i titeln rekommenderar vi att du redigerar sidans titel så snart som möjligt. Ju längre sidan förblir utan sökord, desto sämre kommer dess rankning sannolikt att bli.

Var också uppmärksam om några sökord är irrelevanta för vad sidan handlar om, eftersom detta också innebär att sidtiteln måste anpassas för att vara i linje med rätt typ av sökmotorfrågor.

Ordantal

Visste du att antalet ord på din hemsida påverkar din SEO?

Eftersom sökmotorerna genomsöker innehållet på din sida för att koppla ihop de som söker med relevanta sökningar, är ord en väsentlig del av detta. Förutom sökord måste ditt innehåll innehålla en originell och meningsfull text.

Sökmotorer klassificerar officiellt 150 ord eller mindre på en sida som "lågt antal ord". Vi rekommenderar dock att man strävar efter att ha minst 1 000 ord på din hemsida, särskilt om det behövs ytterligare förklaringar för att utveckla innehållet. Kom ihåg att det är möjligt att skapa rullgardinssektioner för text för att minska en alltför lång sidlängd. Hur som helst hjälper ett lågt antal ord på din hemsida inte din SEO-strategi.

Om Eye10 visar att det finns problem med ordantalet på din hemsida rekommenderar vi att du kontrollerar samma URL-adress och nyckelord med vårt verktyg Competitor Research. Genom att göra så visar det dig det genomsnittliga ordantalet för de 20 hemsidor som anses vara dina närmaste SEO-konkurrenter. Sträva efter ett ordantal som liknar eller, ännu bättre, överstiger det, särskilt om innehållet har skrivits med SEO i åtanke.

Sökordstäthet

Sträva efter en sökordstäthet mellan 1–3 procent per landningssida. Om du inte använder rätt antal sökord kommer ditt innehåll att få svårt att rankas i sökmotorerna. 

Att at reda på din hemsidas sökordstäthet kan vara knepigt.

Eye10:s verktyg On-Page SEO gör det enkelt genom att omedelbart ge dig en procentuell andel av sökordstäthet för den angivna URL-adressen. Om resultatet är markerat med rött kommer du behöva öka antalet gånger som du nämner ditt sökord.

Bilder

Visste du att när du laddar upp bilder till din hemsida ska bildfilerna ha SEO-vänliga namn och att även dina alt-texter till dina bilder måste fyllas i?

Om du vill få toppbetyg med Eye10:s verktyg On-Page SEO är det över med att namnge dina filer som "Namnlös1"! 

Alt-attribut till bilder bör visa bildens betydelse, som kan vara det enda som visas på skärmen i skriftlig form om bilden misslyckas att läsas in. Om användaren har en skärmläsare kommer den dessutom att läsa upp vad som har skrivits för alt-attribut i tillgänglighetssyfte.

Eye10:s verktyg On-Page SEO talar om för dig om dina alt-taggar saknas eller är tomma. Om så är fallet måste du gå in i hemsidans mediebibliotek och uppdatera alt-taggarna. Genom att använda WordPress kan du också ändra namnet på själva bildfilen så att den blir mer SEO-vänlig genom att inkludera relaterade sökord.

Användning av faviconbild

Har du någonsin lagt märke till den lilla grafiken som visas i varje webbläsarflik? När du surfar på en hemsida på en stationär enhet ser du vanligtvis företagets logotyp visas i detta utrymme, även känt som en favicon.

Förutom att vara en dekorativ funktion kan faviconer även gynna din webbplats SEO. Även om faviconer inte har någon direkt inverkan på SEO kan de påverka om någon bokmärker din sida eller inte, samtidigt som de ökar den allmänna användbarheten.

Är du osäker på om din hemsida har en favicon eller inte? Eye10:s verktyg On-Page SEO ger dig svar på ett ögonblick. Med tanke på att faviconer ser professionella ut rekommenderar vi starkt att du lägger till en på din hemsida om din SEO-revision visar att sidan för närvarande saknar en sådan.

Användning av iFrame

iFrames (även kallad Inline Frames) är ett HTML-element som gör att du kan integrera ett annat HTML-element på din hemsida. Några exempel på iFrames är annonser, YouTube-videor, inlägg i sociala medier eller liknande innehåll på din hemsida.

Så om iFrame-innehåll som är integrerad på din hemsida är utformat för att ge en berikande upplevelse för dina användare, kanske du undrar vad problemet är när det gäller SEO?

När iFrames används går all SEO-kredit faktiskt till den ursprungliga källan av innehållet snarare än till den sida som det är integrerat till. Så även om iFrames kan förbättra användarupplevelsen, förbättrar de inte direkt din SEO.

Om användning av iFrame upptäcks på den URL-adressen som du anger i Eye10s verktyg On-Page SEO kommer du bli varnad i rapporten. Annars får din hemsida en grön markering som visar att inga iFrames upptäcks på sidan, vilket innebär att inga ytterligare åtgärder behövs.

Test för Nofollow-taggar

Alla länkar är inte likadana. När du länkar till en annan hemsida kan du ibland vilja ge den hemsidan en högre rankning.

Men så är inte alltid fallet, till exempel när det gäller betalda länkar, användargenererat innehåll, sidor med omodererade kommentarer, integrerat innehåll som du inte godkänner eller någon annan typ av innehåll som du inte vill att din webbplats ska förknippas med.

Nofollow-attribut kan tillämpas på alla länkar för att tala om för sökmotorerna att de inte ska vidarebefordra sidrankningen.

Om URL-adressen du angett i Eye10s verktyg On-Page SEO har några no-follow-länkar kommer du få en lista över dem.

Se till att kontrollera om Nofollow-länkar är listade, särskilt om du inte vill ge länkar till ogynnsamma källor.

Open graph-taggar

Open Graph-taggar påverkar hur ditt innehåll ser ut på nätet när det delas i sökmotorerna.

När open graph-protocol har tillämpats kommer ditt innehåll att se mycket mer lockande ut när det delas på Facebook eller Twitter. 

Eftersom lockande innehållsrika resultat tenderar att öka CTR för innehållet innebär det att det är mer sannolikt att ditt innehåll får fler klick och intryck, vilket kan bidra till din SEO-strategi.

Eye10:s verktyg On-Page SEO visar og:URL, og:site_name, og:title, og:description, og:type, og:image och og:locale.

Noindex-taggar

Noindex-taggar avser om din sida använder en noindex-tagg. Enkelt uttryckt innebär en sida som innehåller en noindex-tagg att sökmotorerna inte kommer att indexera den.

Om en sida har låg trafik trots att innehållet är SEO-optimerat är det värt att kontrollera om sidan har några noindex-taggar med hjälp av Eye10:s verktyg On-Page SEO.

Webbserver

Serverns kvalitet och kapacitet spelar roll för din SEO. Om användarna inte kan komma åt din hemsida eller om sidorna hela tiden går ut i tid, kommer de snart att gå någon annanstans. 

Eye10 talar om för dig om de godkänner din webbplats nuvarande server. Några av de viktigaste problemen som bör undvikas är långsam sidladdningstid, stilleståndstid på sidan, fel på databasanslutningar, delning av webbhotelltjänster med spammare och felaktiga TLD (Top-Level Domains).

Kontakta din hostingplattform om Eye10 visar att det finns problem med din webbserver, eftersom några av dessa aspekter kan vara orsaken till problemen. Det kan krävas en uppgradering av din server för att åtgärda problemet.

Inga understrykningar i URL-adressen

Sökmotorer ogillar komplexa URL-adresser, och att lägga till understrykningar är definitivt en av de saker som gör det svårt för din hemsida att bli korrekt genomsökt.

När du strukturerar din URL-adress bör du försöka hålla strukturen lättläst och relevant. Du bör alltid undvika långa eller komplicerade URL-adresser.

Om den URL-adressen du angett i granskningen innehåller några understrykningar kommer Eye10 att varna dig om detta. Du kanske också vill använda det generösa antalet förfrågningar som Eye10 ger dig för att kontrollera statusen på dina andra hemsidor, särskilt om sidans trafik eller konverteringar är låga.

XML-webbplatskartor

XML-webbplatskartor är utformade för att hjälpa sökmotorerna att lättare navigera i innehållet på din hemsida.

Eye10 meddelar dig om den har hittat en XML-webbplatskarta för din sida. Om så är fallet får du en klickbar länk till den så att du kan kolla upp den.

Om du klickar på länken till din XML-webbplatskarta som Eye10 ger dig kan du också bli varnad för eventuella ytterligare fel, till exempel "Den här XML-filen verkar inte ha någon stilinformation associerad med den". För att åtgärda just detta fel måste URL-adressen för HTTP-förfrågan överensstämma med 'url-pattern'.

AMP

AMP står för "accelerated mobile pages" och är utformad för att dramatiskt förbättra prestandan på hemsidans mobilversion.

Antalet internetanvändare som använder mobila enheter har sedan länge gått om stationära datorer. Eftersom så många människor nu kommer åt din hemsida via sina mobila enheter måste din hemsida optimeras med tanke på mobiltelefoner.

Det finns många faktorer som kan göra att mobilversionen av din hemsida laddas långsammare eller att den generellt sett blir störd. När det händer är det mer sannolikt att användarna omedelbart lämnar hemsidan och konverteringarna samt delningarna uteblir.

Eye10:s verktyg On-Page SEO visar dig om webbadressen du angett stödjer AMP eller inte. Vi rekommenderar starkt att du förbättrar funktionaliteten på din hemsidas mobilversion.

Kontrollrobotar

Kontrollrobotar testar om en URL-adress blockeras eller inte, beroende på innehållet i din robot.txt-fil. Den här funktionen är praktisk för att felsöka eller åtgärda blockerade resurser på din sida tillsammans med allmän syntax-testning av dina robot.txt-filer.

Det kan vara komplicerat och tidskrävande att se statusen för hemsidans kontrollrobotar som en avancerad SEO-teknik. Men Eye10s verktyg On-Page SEO ger dig de resultat du behöver på ett ögonblick. Om några problem är anmält kan du gå till Google Search Console för att åtgärda dessa.

Test för Disallow-direktiv

Disallow-direktiv säkerställer i princip att sökmotorernas indexsidor ger din hemsida positiv trafik i form av sidrankning och innehåll. Alla sidor som inte följer detta mantra kommer att ignoreras.

Disallow-direktiv finns i filen robots.txt på din hemsida. Om du är osäker på var den finns måste du leta upp rotkatalogen. Det är den första aspekten som sökmotorerna inspekterar när de genomsöker din hemsida, så trots att den kan vara svåråtkomlig är den otroligt viktig.

För alla som inte är bekanta med Disallow-direktiv och vad det betyder för din SEO-revision rekommenderar vi att du läser Google Search guide, vilket klassas som en avancerad SEO-teknik.

FAQ

Vill du veta mer om vikten av att göra regelbundna SEO-revisioner? Här hittar du svar på de vanligaste frågorna.

Vad är en SEO-revision?

SEO-revisioner ger en korrekt bild av hur din hemsida presterar genom att redogöra för de aspekter som påverkar din rankpotential.

På samma sätt som när du tar din bil till en bilverkstad för service eller till och med har ett möte på din arbetsplats behöver vi ibland svar på hur en viss aspekt presterar, inklusive var förbättringar kan göras. Utan specifika svar när det gäller din SEO är det omöjligt för din hemsida att nå sin potential. Eftersom din hemsida är ditt digitala ansikte utåt är det väldigt viktigt!

Det finns tre huvudkomponenter att tänka på när man gör en SEO-revision: on-page, off-page och teknisk SEO. Resultaten kommer sedan att ges till dig i form av en rapport så att du kan göra de rekommenderade ändringarna för att förbättra din sökmotorrankning och den totala upplevelsen för användarna på din hemsida.

Varför ska du göra en SEO-revision?

Precis som med alla andra saker som du vill förbättra är det omöjligt att göra meningsfulla förändringar i din SEO-strategi utan full förståelse för vad du behöver fokusera dina insatser på.

På några sekunder ger Eye10:s verktyg On-Page SEO svaren du behöver veta om innehållet på din hemsida, inklusive information om det tekniska arbetet. På det sättet får du infomation om vad som fungerar bra och vad som kräver lite uppmärksamhet.

Hur gör man en SEO-revision?

Klicka på "On-Page SEO Tool" när du använder Eye10. Skriv in din URL (din hemsidas namn) och ett sökord som du vill rankas för. 

Eye10:s verktyg On-Page SEO utför sedan en genomgång och ger dig en omfattande resultatlista på några sekunder. Eye10 gör det också enkelt att filtrera ut vad du behöver fokusera på och vad som fungerar bra på din hemsida, genom att helt enkelt växla mellan "bra", som visar en grön poäng, och "inte bra", som visar en röd poäng.

Ta dig tid att läsa igenom alla förslag som Eye10 tar fram. För din bekvämlighet kan du också skicka resultaten till dig själv via e-postmeddelande eller exportera dem som en PDF-fil.

Hur skapar du en SEO-rapport?

När du har angett din URL-adress och ditt huvudsökord kommer din Eye10 SEO-rapport visas automatiskt. 

Om du vill spara din SEO-revision för senare läsning eller för att dela den med ditt marknadsföringsteam kan du antingen skicka rapporten som ett e-postmeddelande eller ladda ner den som en PDF-fil.

Eftersom Eye10 ger dig ett generöst antal SEO-revisioner (30 förfrågningar per dag för Pro-abonnemang och 100 förfrågningar per dag för Enterprise-abonnemang) föreslår vi att du behåller dina SEO-rapporter så att du kan jämföra dem över tid.

På samma sätt kan du använda skärmdumpar av rapporterna och implementera dem i din bredare marknadsföringsstrategi för att arbeta med exakta data om din webbplats aktuella prestanda.

Hur mycket kostar en SEO-revision?

En SEO-revision kan kosta mellan 500 och 10 000 dollar i genomsnitt om du vänder dig till en marknadsföringsbyrå eller ett SEO-proffs. 

Med Eye10 kostar vårt abonnemang bara $39/månad, och vi ger dig 30 SEO-revisionsförfrågningar per dag, även i vårt billigaste paket. För oss är att väldigt viktigt att göra SEO prisvärd för vanliga företag och webbplatsägare, och vårt verktyg On-Page SEO är inget undantag.

Vad ingår i en SEO-revision?

Eye10:s SEO-revisioner täcker ett stort antal aspekter, bland annat website health, H1-revision, H2-revision, H3-revision, keyword gap, om sökordet är i URL-adressen, sökord i titeln, sökord i meta-beskrivningen, sökordstäthet, understrykningar i webbadressen, open graph-protocol, attribut för alt-taggar i bilder, användning av iframe, ordantal, test för no follow-taggar, XML-webbplatskarta, kontrollrobotar, test för disallow-direktiv, användning av favicon, AMP och webbserver. 

Förstår du inte något av ovanstående? Oroa dig inte! Eye10 är fullmatad med tips och råd som gör SEO till något som alla kan ta till sig. Den första statistiken som du ser är till exempel din website health score, som visar grönt för bra och rött för något som behöver åtgärdas

Vi rekommenderar att du tittar på varje aspekt en och en så att du kan förstå vad den betyder för din hemsida och hur du kan förbättra den om Eye10 anser att åtgärder behövs.